English Shqip
 
 
Publikime >> Të tjera
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
• lexo më tepër
Menaxhimi i parregullsive / korrupsionit për programet IPA / IPARD
Ne rast konstatimi parregullsish / korrupsioni / konflikti interesi apo raste flagrante te shkeljes se procedurave gjatë përdorimit të fondeve IPA / IPARD lutemi adresimin e tyre ne kontaktet e mëposhtme: IPA.irregularities@financa.gov.al IPARD.irregularities@financa.gov.al
• lexo më tepër
Politika Kombëtare e Konkurrencës
Politika Kombëtare e Konkurrencës - Botimi II
• lexo më tepër
Raporti Peer Review i UNCTAD
Raporti i Peer Review nga UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) versioni Anglisht Per me teper lexo njoftimin per shtyp
• lexo më tepër
RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
RAPORTI I MONITORIMIT TE MALLRAVE TE AKCIZES
• lexo më tepër
Raporti Monitorimit 12 mujor 2013 per Ministrine e Financave
Informacion mbi Autoritetin e Konkurrences per vitin 2013 sipas programit.
• lexo më tepër
Pyetesor: TREGU DHE KONKURRENCA
Ky pyetësor shërben për të vleresuar perceptimin e biznesit mbi nivelin e njohjes së filozofisë së  Konkurrencës  dhe  zbatimit të Ligjit  Nr. 9121 datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, rolin dhe veprimtarinë e institucionit të Autoritetit të ...
• lexo më tepër
Broshura "VLERËSIMI I PASOJAVE TË LEGJISLACIONIT MBI KONKURRENCËN"
Broshura "VLERËSIMI I PASOJAVE TË LEGJISLACIONIT MBI KONKURRENCËN"
• lexo më tepër
Rezoluta e Kuvendit
Rezoluta e Kuvendit per aktivitetin e AK per vitin 2011
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër