Raporte vjetore
Raporti vjetor 2013 dhe synimet e punes per vitin 2014
RAPORTI VJETOR 2012 DHE SYNIMET KRYESORE TE PUNES PER VITIN 2013
RAPORTI VJETOR 2011 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2012
RAPORTI VJETOR 2010 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2011
Raporti vjetor i AK per 2009 dhe objektivat per 2010.
Raporti vjetor 2008 dhe synimet kryesore per vitin 2009.
Raporti vjetor 2007 dhe synimet kryesore per vitin 2008
Raporti vjetor 2006 dhe synimet kryesore te punes per 2007...