English Shqip
 
 
Publikime >> Raporte vjetore
RAPORTI VJETOR 2016
Raporti Vjetor 2016, Sfidat e Institucionit për vitin 2017.Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2015 - 2016
RAPORTI VJETOR 2015 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2016
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2014-2015
RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2015
• lexo më tepër
Raporti vjetor 2013-2014
Raporti vjetor 2013 dhe synimet e punes per vitin 2014
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Kuvendin e Shqiperise
Fjala e Kryetares se AK ne Kuvend
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2012-2013
RAPORTI VJETOR 2012 DHE SYNIMET KRYESORE TE PUNES PER VITIN 2013
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2011 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2012
 RAPORTI VJETOR
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2010 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2011
RAPORTI VJETOR 2010
• lexo më tepër
Raporti Vjetor 2009 dhe objektivat per 2010
Raporti vjetor i AK per 2009 dhe objektivat per 2010.
• lexo më tepër
Raporti vjetor 2008
Raporti vjetor 2008 dhe synimet kryesore per vitin 2009.
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër