Raporte vjetore
Prof.Dr. Juliana Latifi I nderuar zoti kryetar i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, Të nderuar anëtarë të këtij komisioni, Jam këtu para jush për të paraqitur veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin ...
Raporti Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017 dhe prioritetet kryesore për vitin 2018 - Përmbledhje Ekzekutive
Raporti Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017 dhe prioritetet kryesore për vitin 2018
Raporti Vjetor 2016, Sfidat e Institucionit për vitin 2017.Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016
RAPORTI VJETOR 2015 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2016
RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2015
Raporti vjetor 2013 dhe synimet e punes per vitin 2014
RAPORTI VJETOR 2012 DHE SYNIMET KRYESORE TE PUNES PER VITIN 2013
RAPORTI VJETOR 2011 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2012
RAPORTI VJETOR 2010 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2011