English Shqip
 
 
Publikime >> Raporte vjetore
RAPORTI VJETOR 2016
Raporti Vjetor 2016, Sfidat e Institucionit për vitin 2017.Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2015 - 2016
RAPORTI VJETOR 2015 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2016
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2014-2015
RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2015
• lexo më tepër
Raporti vjetor 2013-2014
Raporti vjetor 2013 dhe synimet e punes per vitin 2014
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Kuvendin e Shqiperise
Fjala e Kryetares se AK ne Kuvend
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2012-2013
RAPORTI VJETOR 2012 DHE SYNIMET KRYESORE TE PUNES PER VITIN 2013
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2011 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2012
 RAPORTI VJETOR
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2010 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2011
RAPORTI VJETOR 2010
• lexo më tepër
Raporti Vjetor 2009 dhe objektivat per 2010
Raporti vjetor i AK per 2009 dhe objektivat per 2010.
• lexo më tepër
Raporti vjetor 2008
Raporti vjetor 2008 dhe synimet kryesore per vitin 2009.
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër