Raporte vjetore
Raporti Vjetor 2018 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2019
Raporti Vjetor 2018 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2019 Përmbledhje Ekzekutive
Prof.Dr. Juliana Latifi I nderuar zoti kryetar i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, Të nderuar anëtarë të këtij komisioni, Jam këtu para jush për të paraqitur veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin ...
Raporti Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017 dhe prioritetet kryesore për vitin 2018 - Përmbledhje Ekzekutive
Raporti Vjetor mbi veprimtarinë e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017 dhe prioritetet kryesore për vitin 2018
Raporti Vjetor 2016, Sfidat e Institucionit për vitin 2017.Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016
RAPORTI VJETOR 2015 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2016
RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2015
Raporti vjetor 2013 dhe synimet e punes per vitin 2014
RAPORTI VJETOR 2012 DHE SYNIMET KRYESORE TE PUNES PER VITIN 2013