English Shqip
 
 
Publikime >> Raporte vjetore
RAPORTI VJETOR 2016
Raporti Vjetor 2016, Sfidat e Institucionit për vitin 2017.Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2015 - 2016
RAPORTI VJETOR 2015 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2016
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2014-2015
RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2015
• lexo më tepër
Raporti vjetor 2013-2014
Raporti vjetor 2013 dhe synimet e punes per vitin 2014
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Kuvendin e Shqiperise
Fjala e Kryetares se AK ne Kuvend
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2012-2013
RAPORTI VJETOR 2012 DHE SYNIMET KRYESORE TE PUNES PER VITIN 2013
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2011 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2012
 RAPORTI VJETOR
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2010 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2011
RAPORTI VJETOR 2010
• lexo më tepër
Raporti Vjetor 2009 dhe objektivat per 2010
Raporti vjetor i AK per 2009 dhe objektivat per 2010.
• lexo më tepër
Raporti vjetor 2008
Raporti vjetor 2008 dhe synimet kryesore per vitin 2009.
• lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër