English Shqip
 
 
Publikime >> Raporte vjetore
RAPORTI VJETOR 2016
Raporti Vjetor 2016, Sfidat e Institucionit për vitin 2017.Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2015 - 2016
RAPORTI VJETOR 2015 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2016
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2014-2015
RAPORTI VJETOR 2014 DHE SYNIMET KRYESORE TË PUNËS PËR VITIN 2015
• lexo më tepër
Raporti vjetor 2013-2014
Raporti vjetor 2013 dhe synimet e punes per vitin 2014
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Kuvendin e Shqiperise
Fjala e Kryetares se AK ne Kuvend
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2012-2013
RAPORTI VJETOR 2012 DHE SYNIMET KRYESORE TE PUNES PER VITIN 2013
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2011 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2012
 RAPORTI VJETOR
• lexo më tepër
RAPORTI VJETOR 2010 DHE SYNIMET KRYESORE PER VITIN 2011
RAPORTI VJETOR 2010
• lexo më tepër
Raporti Vjetor 2009 dhe objektivat per 2010
Raporti vjetor i AK per 2009 dhe objektivat per 2010.
• lexo më tepër
Raporti vjetor 2008
Raporti vjetor 2008 dhe synimet kryesore per vitin 2009.
• lexo më tepër
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
lexo më tepër