Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione të lira pune
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione: Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese dhe Inspektor në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve në Autoritetin e Konkurrencës