Njoftime përqendrimesh
Përftimi i kontrollit të shoqërisë Dasof d.o.o. nga shoqëria Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H.
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Dasof d.o.o. nga shoqëria Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H.