Njoftime të tjera
Njoftim kandidature fituese
Shpallje për kandidaturën fituese të dalë nga testimi i datës 28.01.2020 për pozicionin: Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore në Autoritetin e Konkurrencës