Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione Inspektor
Njoftim për parakualifikimin e kandidatëve për dy pozicione pune në Autoritetin e Konkurrencës, datën dhe orën e zhvillimit të procedurave për Pranim në Shërbimin Civil, për dy pozicionet.