Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Chevron Khazar Ltd nga shoqëria Mol Crossroads B.V.
Përftimi i kontrollit të shoqërisë Chevron Khazar Ltd nga shoqëria Mol Crossroads B.V.