Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese, në Autoritetin e Konkurrencës
Njoftim për parakualifikimin, datën dhe orën e zhvillimit të konkurrimit për pozicionin: Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese