Njoftime të tjera
Njoftim mbi renditjen e kandidatëve sipas pikëve të dala nga konkurrimi i datës 18.12.2019 në Autoritetin e Konkurrencës
Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese