Njoftime të tjera
Njoftim kandidature fituese
Shpallje për kandidaturën fituese të dalë nga testimi i datës 17.12.2019 për pozicionin: Specialist (Arkiv/Dokumentacioni) në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse në Autoritetin e Konkurrencës