Njoftime të tjera
Njoftim kandidature fituese
Njoftimi i kandidaturës fituese për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese, të realizuar në datën 22.10.2019, në Autoritetin e Konkurrencës