Njoftime të tjera
Parakualifikimi i kandidaturës për lëvizje paralele
Njoftim për parakualifikimin e kandidaturës për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese dhe datën e vendin e intervistimit, për realizimin e procedurës lëvizje paralele për pozicionin e mësipërm