Njoftime të tjera
Njoftim për një vend të lirë pune në Autoritetin e Konkurrencës
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese