Njoftime të tjera
Njoftim për parakualifikim kandidati për vend pune
Njoftim për kandidatin e parakualifikuar që plotëson kërkesat e veçanta dhe të përgjithshme për pozicionin: Inspektor (Krye/Ekonomist) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve dhe datën e realizimit të intervistës