Njoftime të tjera
Njoftim për vend të lirë pune
Shpallje njoftimi për një vend të lirë pune në pozicionin: Inspektor (Krye/Ekonomist), në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve