Njoftime të tjera
Njoftim për vend të lirë pune
Shpallje për një vend të lirë pune “Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese”