Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ProQuest Holdings LLC nga shoqëria A-PQ Holdings LLC
Rasti i përftimit të kontrollit të shoqërisë ProQuest Holdings LLC nga shoqëria A-PQ Holdings LLC