Njoftime për shtyp
Njoftim për shtyp
Autoriteti i Konkurrencës bën me dije se sot më datë 18.06.2019, Gjykata Administrative e Apelit, në dhomë këshillimi, vendosi rrëzimin e kërkesës për sigurimin e padisë nga ana e shoqërisë “EKMA Albania” SHPK, dhe pranimin e Ankimit të Autoritetit të Konkurrencës, duke i krijuar kështu mundësinë për ekzekutimin e gjobës dhe masave rregulluese.