Njoftime të tjera
Njoftim për aplikim si Asistent në Projektin e Binjakëzimit të BE-së
Kërkohet një Asistent në Projektin e Binjakëzimit të BE-së me titull "Forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve të Autoritetit të Konkurrencës për të mbrojtur konkurrencën e lirë dhe efektive në treg".

Për më shumë informacione ju lutemi konsultoni materialin bashkëlidhur.