Njoftime përqendrimesh
Rasti: Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët, me funksione të plota (Joint Venture) nga shoqëritë Daimler AG dhe Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.
Rasti: Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët, me funksione të plota (Joint Venture) nga shoqëritë Daimler AG dhe Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.