Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes së 100% të kuotave të shoqërisë Atlas Mills SHPK nga shoqëria Besniku SHPK
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes së 100% të kuotave të shoqërisë Atlas Mills SHPK nga shoqëria Besniku SHPK