Njoftime përqendrimesh
Rasti: Krijimi i një ndërmarrje të re, të përbashkët, me funksione të plota (Joint Venture Sensia) nga shoqëritë Rockwell Automation Diamond Holdings Inc., Rockwell Automation Diamond Foreing Holdings Inc., Schlumberger Technology Corporation, Cameron International Corporation dhe Schlumberger B.V.
Rasti: Krijimi i një ndërmarrje të re, të përbashkët, me funksione të plota (Joint Venture Sensia) nga shoqëritë Rockwell Automation Diamond Holdings Inc., Rockwell Automation Diamond Foreing Holdings Inc., Schlumberger Technology Corporation, Cameron International Corporation dhe Schlumberger B.V.