Njoftime përqendrimesh
Rasti: Krijimi i sipërmarrjes së përbashkët (Joint Venture) me funksione të plota dhe kontroll të përbashkët nga Volkswagen Financial Luksemburg SA, Mobileye Vision Technologies LTD dhe Champion Motors LTD
Rasti: Krijimi i sipërmarrjes së përbashkët (Joint Venture) me funksione të plota dhe kontroll të përbashkët nga Volkswagen Financial Luksemburg SA, Mobileye Vision Technologies LTD dhe Champion Motors LTD