Njoftime të tjera
Noftim për shpallje fituesi
Njoftim i kandidaturës fituese për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës, të realizuar në datën 13.03.2019.