Njoftime të tjera
Njoftim për vend të lirë pune
Njoftim për një vend të lirë pune në pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes së Tregjeve Prodhuese” në Autoritetin e Konkurrencës