Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për kandidaturën fituese për pozicionin Inspektor (TIK) në Drejtorinë juridike dhe Çështjeve Gjyqësore, realizuar në datën 25.01.2019.