Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore
Njoftim për kandidaturat që do të ndjekin procedurën e intervistimit për pozicionin Inspektor në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore