Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftimi i kandidaturave fituese për dy pozicionet Specialist në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit