Njoftime të tjera
Njoftim për paraseleksionimin e kandidatëve
Njoftim për paraseleksionimin e kandidatëve për "Specialist" në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit