Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për kandidaturën fituese për pozicionin "Inspektor" në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve realizuar në datën 23.11.2018