Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Për kandidaturën fituese për pozicionin "Inspektor" në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese realizuar në datën 23.11.2018