Njoftime të tjera
Njoftim mbi paraseleksionimin e kandidatëve që do të kryejnë lëvizje paralele në datën 23.11.2018
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese