Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftojmë kandidaturën fituese të konkurimit të datës 12.10.2018 në Autoritetin e Konkurrencës për pozicionin: "Drejtor" në Drejtorinë Juridike dhe Çeshtjeve Gjyqësore.