Njoftime të tjera
Shpallje per procedurat e konkurrimit
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin  “Drejtor ” i  Drejtorisë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore