Njoftime të tjera
Njoftim për kandidaturë fituese
Njoftojmë kandidaturën fituese të konkurimit të datës 09.10.2018 në Autoritetin e Konkurrencës për pozicionin: "Specialist" në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit.