Njoftime të tjera
Njoftim për mbyllje procedure për lëvizje paralele
Njoftim mbi mbylljen e procedurës së konkurrimit, nëpërmjet lëvizjes paralele, për pozicionin: "Specialist" në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit, në Autoritetin e Konkurrencës