Njoftime të tjera
Njoftim për parakualifikim kandidaturash
Njoftim për parakualifimin e kandidaturave dhe datën e realizimit të konkurimit për pozicionin: "Inspektor" në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/ Prodhuese.