Njoftime të tjera
Njoftim për kandidaturë të kualifikuar
Njoftimi i kandidaturës që plotëson kushtet për levizje paralele dhe datën e intervistimit me gojë për pozicionin: "Specialist" në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit, në Autoritetin e Konkurrencës.