Njoftime përqendrimesh
Njoftim Për Shtyp
Përftim kontrolli nëpërmjet shitjes dhe transferimit të  85% të kuotave të shoqërisë CC TIRANA SHPK tek COMDATA S.p.A.