Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Shpallja e kandidaturës fituese për pozicionin "Inspektor" në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve, dalë nga konkurrimi i datës 18.07.2018