Njoftime për shtyp
Njoftim per Media: AK për AIR BP Karburant Aeroport
Saktësim nga Autoriteti i Konkurrencës nisur nga publikimet në media lidhur me furnizimin e avionëve me karburant.