Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
“Inspektor” në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve, Kategoria e pagës III-a