Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë Intelligent Apps GmbH nga Daimler AG.
Rasti: Përftimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë Intelligent Apps GmbH nga Daimler AG.