Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të përbashkët nga BMW dhe Daimler AG mbi disa shoqëri.
Rasti: Përftimi i kontrollit të përbashkët nga BMW dhe Daimler AG mbi disa shoqëri.