Njoftime përqendrimesh
Rasti: PĂ«rftim Kontrolli: Persona Fizik Z.Grigor Joti & Z. Plarent Kristo / InRE SHPK
Rasti: Përftim Kontrolli: Persona Fizik Z.Grigor Joti & Z. Plarent Kristo / InRE SHPK