Njoftime përqendrimesh
Rasti: Bashkim me përthithje: Banka Amerikane e Investimeve SHA / Banka NBG ALBANIA SHA
Rasti: Bashkim me përthithje: Banka Amerikane e Investimeve SHA / Banka NBG ALBANIA SHA