Njoftime të tjera
Njoftim paraseleksionimi
Mbi procedurat e konkurrimit për dy  pozicione “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese dhe atë të Shërbimeve Jo/Prodhuese