Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftimi për kandidaturën fituese të dalë nga konkurrimi i datës 15.05.2018, për pozicionin "Inspektor" në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese.