Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
Njoftim mbi paraseleksionimin e kandidatëve që do të kryejnë lëvizje paralele në datën 15.05.2018